Үйл явдлын шастир

events

2009

 Компани байгуулагдаж HMB брэнд бүртгэлтэй.

2010

Гадаад худалдааны хэлтэс байгуулагдсанаар ХМБ дэлхий даяар тархаж эхлэв.

2012

Жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1.66 сая ам.доллар давсан.

2014

HMB 350-HMB1950-ийн бүрэн хамрах хүрээ, дотоодын HMB зах зээлийн багтаамж шинэ өндөр түвшинд хүрсэн.

2015

Өндөр, шинэ технологийн салбарыг батлав.

2017

Польш, Аустрилия, Их Британи, Мексик, Франц, Катар дахь HMB агентлагт гарын үсэг зурав.

2018

HMB2000, HMB2050, HMB2150 гэсэн шинэ загварууд бэлэн болсон.

2019

Гадаад, дотоодын нийт борлуулалтын хэмжээ 15 сая ам.долларт хүрсэн.

2020

HMB-ийн бүтээгдэхүүнүүд 80 гаруй кутри дээр хүрчээ.